Krospovidon

  • Crospovidone

    Krospovidon

    Krospovidon bir-biri ilə əlaqəli PVP, həll olunmayan PVP-dir, higroskopikdir, suda və digər ümumi həlledicilərdə həll olunmur, lakin heç bir jel olmadan sulu həlledicidə sürətlə şişir. fərqli hissəcik ölçüsünə görə Crospovidone Type A və Type B kimi təsnif edilir. Əsas Texniki Parametrlər: Məhsul Crospovidone Tip A Crospovidone Tip B Görünüş Ağ və ya sarımtıl-ağ toz və ya lopa Tanıtımlar A. İnfraqırmızı Absorbsiya B.Göy rəng inkişaf etmir. CA dayandırılması üçün ...