N-Dodesil-2-Pirolidon

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodesil-2-Pirolidon

    N-Dodesil-2-Pirolidon, məişət, sənaye və institusional təmizləyicilərdə istifadə olunan aşağı köpüklü, qeyri-ionlu bir səthi aktiv maddədir. Bu kimyəvi, yapışqan və mastik kimyəvi formulasiyalarda istifadə olunan nəmləndirici vasitədir. N-Dodesil-2-Pirolidon, anyonik səthi aktiv maddələrlə qarşılıqlı təsir göstərir və qarışıq misellər əmələ gətirir ki, bu da sinerji səth gərginliyinin azalması və nəmlənmənin artması ilə nəticələnir. N-Dodesil-2-Pirolidon pestisid sənayesində istifadə olunur. Həm də kondisioner, köpük stabilizatoru, mürəkkəblər və sudan keçən örtüklərdə istifadə edildiyi bilinir.