N-Etil-2-Pirrolidon

  • N-Ethyl-2-Pyrrolidone

    N-Etil-2-Pirrolidon

    N-Etil-2-Pirrolidon, aprotik və yüksək qütblü bir üzvi həlledici ilə su ilə tamamilə qarışdırıldığından zəif bir amin qoxusu olan rəngsiz-azacıq sarımtıl bir mayedir. Texniki parametrlər: Görünüş Rəngsizdən Yüngül sarı rəngə qədər maye Saflıq% 99.5 dəq. Su maksimum% 0,1 g-Butirolakton maksimum% 0,1 Aminlər maksimum% 0,1 Rəng (APHA) 50 max. Tətbiqlər: Aqrokimyəvi maddələrin, dərman preparatlarının, tekstil köməkçilərinin, plastikləşdiricilərin, polimer həlledicilərinin sintezi üçün vasitə kimi istifadə olunur ...