N-metil-2-pirolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metil-2-pirolidon

    N-Metil-2-Pirolidon, 5 üzvlü laktamdan ibarət üzvi bir birləşmədir. Rəngsiz bir mayedir, baxmayaraq ki, murdar nümunələr sarı görünə bilər. Su ilə və ən çox yayılmış üzvi həlledicilərlə qarışdırılır. Həm də dimetilformamid və dimetil sulfoksid kimi dipolar aprotik həlledicilər sinfinə aiddir. Neft -kimya və plastik sənayesində həlledici kimi istifadə olunur, dəyişməzliyi və müxtəlif materialları həll etmək qabiliyyətindən istifadə edir Əsas Texniki Parametrlər: Tətbiq ...