N-Metil-2-Pirrolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-Metil-2-Pirrolidon

    N-Metil-2-Pirrolidon, 5 üzvlü laktamdan ibarət olan üzvi bir qarışıqdır. Çirkli nümunələr sarı görünə bilsə də, rəngsiz bir mayedir. Su ilə və ən çox yayılmış üzvi həlledicilərlə qarışdırılır. Ayrıca dimetilformamid və dimetil sülfoksid kimi dipolar aprotik həlledicilər sinfinə aiddir. Neft-kimya və plastik sənayesində solvent olaraq istifadə olunur, dəyişkənlik və müxtəlif materialları həll etmək qabiliyyətindən istifadə edir. Əsas Texniki Parametrlər: Appea ...