N-Oktil-2-Pirolidon

 • N-Octyl-2-Pyrrolidone

  N-Oktil-2-Pirolidon

  N-Octyl-2-Pyrrolidone, heterosiklik bir üzvi birləşmə və sürətli bir iyonik olmayan nəmləndirici maddədir.
  qabyuyan, sənaye və müəssisə təmizləyiciləri. Həm də polimerlər və hidrofob maddələr üçün həlledici rolunu oynaya bilər və aramid parçalar üçün boya daşıyıcısı kimi istifadə olunur. N-Oktil-2-Pirolidonun əsas üstünlüyü, hidrofobik molekullar üçün yüksək ödəmə qabiliyyətidir, həm də bir çox digər səthi aktiv maddələrlə, xüsusən də anyonik emulsifikatorlarla qarışıq misellər əmələ gətirə bilər.
  N-Octyl-2-Pyrrolidone, səthi aktiv bir həlledici olması ilə də bənzərsizdir və buna görə də interfasial bir həlledici kimi çıxış edə bilər.Bu xüsusiyyət bir çox formulada üstünlük təşkil edir.
  sənaye kimyəvi maddələr, kimyəvi sintez və həlledici üçün ilkin məhsul.