Poli (MetilvinileterMaleik turşusu) Yarım Esterlər Kopolimer

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid) Half Esters Copolymer

    Poli (Metilvinileter/Malik turşusu) Yarım Esterlər Kopolimer

    Hər iki növ də poli (metil vinil eter/maleik turşusu) monoalkil esterinin kopolimerləridir, məhsullar sərt, şəffaf parlaq filmlər əmələ gətirir. Filmlər yapışmayan yapışqanlıq nümayiş etdirir, əla əsaslılığa və nəmə davamlılığa malikdir. Alkoqollarda, esterlərdə, ketonlarda və glikol eterlərdə həll olunur və aerozol itələyiciləri ilə yaxşı uyğunluğa malikdir. Əsas Texniki Parametrlər: Məhsul YR-ES225 YR-BS425 INCI Adı PVM/MA Kopolimerinin Etil Esterləri PVM/MA Kopolimerinin Butil Ester# 25087-06-3 25119-68-0 ...