Poli (Metilvinileter/Maleik turşusu) Kopolimer

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid)Copolymer

    Poli (Metilvinileter/Maleik turşusu) Kopolimer

    Bu polimerlər, metilvinil eter və Maleik Anhidrit kopolimerinin maye şəklində sərbəst turşu formasıdır. Ayarlanabilən reoloji xüsusiyyətlərə malik bir sıra molekulyar ağırlıqlarda istifadə edilə bilər. Suda həll olan bu polimerlər mükəmməl film qurucuları və bioadezif/mukozal yapışdırıcılar kimi xidmət edir. Həll Formasının Əsas Texniki Parametrləri: NR-VM/MASP13 NR-VM/MASP70 YR-VM/MASP125 YR-VM/MASP250 Görünüşü Bir az bulanıq viskoz maye pH Dəyəri (suda 5%) 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 1.5 ~ 2.5 Aktivlik ...