Polikaternium-1

  • Polyquaternium-1

    Polikaternium-1

    Polyquaternium-1 siçovullarda çox aşağı kəskin toksiklik göstərən çox təhlükəsiz bir qoruyucu vasitədir. Polyquaternium-1 ağızdan bir qədər zəhərlidir (LD50> 4.47 ml/l 40% aktivdə). Polyquaternium-1 dərini 40%qıcıqlandırmır. Məhsul dəri həssaslaşdırıcı deyil və mutagen deyil.