Poliquaternium-11

  • Polyquaternium-11

    Poliquaternium-11

    Poliquaternium-11 dietil sülfat və vinil pirolidon və dimetil aminoetilmetakrilat kopolimerinin reaksiyası nəticəsində əmələ gələn polimerik dördüncü ammonium duzudur. Dördüncü ammonium birləşmələri kimi tanınan kimyəvi sinifdədir (ümumiyyətlə "Quat" adlanır). Poliquaternium-11, yüksək viskoz bir sulu məhluldur, su və etanolla qarışdırılır, yüngül xarakterik bir qoxudur. Polyquaternium-11 bir bulud, samandır. -rəngli film keçmiş və anti-statik agentdir.C kimi fəaliyyət göstərir ...