Polikaternium-28

  • Polyquaternium-28

    Polikaternium-28

    Polyquaternium-28, çevik və yapışmayan təmiz, parlaq filmlər əmələ gətirir. Suda həll olur, aşağı və ya yüksək pH səviyyələrində (3-12) hidrolizə davamlıdır və anyonik səthi aktiv maddələrlə, həmçinin qeyri-ion və amfoterik ilə uyğun gəlir. Katyonik təbiəti saç və dəriyə əsaslılıq bəxş edir, minimum yığılma ilə kondisioner və idarəolunma təmin edir. Polyquaternium-28, saçların nəm yığılmasını yaxşılaşdırır və məhsullar üçün yaxşı qıvrım tutma qabiliyyətinə malikdir.