Polikaternium-7

  • Polyquaternium-7

    Polikaternium-7

    Polyquaternium-7, polikaterniyum-7-dəki dördüncü azot atomu, sistemin pH'sından asılı olmayaraq, hər zaman kationik yük daşıyır. , hidroksil qruplarının olması dördüncü ammonium birləşmələrinin normal olaraq yüksək suda həll olma qabiliyyətini azalda bilər. Quatların müsbət yükü onları bir qədər mənfi yüklü dəri və saç zülallarına cəlb edir. saç milinə hopan nazik bir örtük meydana gətirir. Polyquaternium-7, saçın nəm udma qabiliyyətini maneə törətməklə saçın stilini saxlamasına kömək edir.