Polivinilpirrolidon

  • Polyvinylpyrrolidone

    Polivinilpirrolidon

    Polivinilpirolidon (PVP) Texniki Sınıf məhsullar toz və su məhlulu şəklində mövcuddur və geniş molekulyar çəki aralığında təmin edilir, suda, alkoqolda və digər üzvi həlledicilərdə asanlıqla həll olunur, yüksək dərəcədə higroskopik, mükəmməl film əmələ gətirmə qabiliyyəti, yapışqanlıq və kimyəvi stabillik, toksiklik yoxdur. Əsas Texniki Parametrlər: Məhsul PVP K15P PVP K17 PVP K25 PVP K30 PVP K90 PVP K30L PVP K85L PVP K90L Görünüşü Ağ və ya ağ rəngsiz toz Rəngsizdən bir qədər saralmağa ...