Povidone

  • Povidone

    Povidone

    Povidon, suda, etanolda (96%), metanolda və digər üzvi həlledicilərdə sərbəst həll olunan, asetonda çox az həll olunan 1-vinil-2-pirrolidonun (Polivinilpirrolidon) homopolimeridir. mükəmməl higroskopiya, film əmələ gətirən, yapışqan, kimyəvi dayanıqlıq və toksikoloji təhlükəsizliyi ilə K dəyəri ilə xarakterizə olunan aşağıdan yüksək viskoziteye və aşağıdan yüksək molekulyar çəkiyə qədər ağ toz və ya lopa. Əsas Texniki Parametrlər ...