PVP yod

  • PVP Iodine

    PVP yod

    PVP-Yod, həmçinin PVP-I olaraq da adlandırılır, Povidone Yod. Sərbəst axan, qəhvəyi qəhvəyi toz, yaxşı stabilliyə malik qıcıqlandırıcı olmayan, suda və alkoqolda həll olunan, dietil və xloroformda həll olunmayan bir maddədir. Geniş spektrli biosid; Suda çözünür, həmçinin aşağıdakılarda həll olunur: etil spirti, izopropil spirti, qlikollar, qliserin, aseton, polietilen qlikol; Film əmələ gətirən; Sabit kompleks; Dərini və mukozanı daha az qıcıqlandırır; Selektiv olmayan antiseptik hərəkət; Bakterial müqavimət yaratmaq meyli yoxdur. Əsas Texniki P ...