PVP Yod

  • PVP Iodine

    PVP Yod

    PVP Yodu, PVP-I, Povidone Yod olaraq da adlandırılır. Sərbəst axan, qırmızımsı qəhvəyi toz, qıcıqlandırıcı olmayan yaxşı stabilliyə malikdir, suda və spirtdə həll olur, dietiletdə və xloroformda həll olunmur. Geniş spektrli biosid; Suda həll olunur, həmçinin həll olunur: etil spirti, izopropil spirti, qlikollar, qliserin, aseton, polietilen qlikol; Filmin formalaşması; Sabit kompleks; Dərini və selikli qişanı daha az qıcıqlandırır; Selektiv olmayan mikroblara qarşı təsir; Bakterial müqavimət yaratmaq meyli yoxdur. Əsas Texniki P ...