PVP K Seriyası

  • PVP K Series

    PVP K Seriyası

    PVP K, hər biri K Dəyəri ilə xarakterizə olunan, sulu və üzvi həlledicilərdə həll oluna bilən, aşağıdan yüksək viskoziteye və aşağıdan yüksəkə qədər molekulyar çəkiyə malik olan ağ və ya qaymaqlı ağ tozla təmin edilən higroskopik bir polimerdir. üzvi həlledicilər., Higroskopiklik, Film yapışdırıcı, Yapışqan, Daxili yapışma, Kompleks forma, Stabilizasiya, Çözünmə, Çapraz bağlanma, Bioloji uyğunluq və Toksikoloji təhlükəsizlik.