PVPP

  • PVPP

    PVPP

    PVPP bir-birinə bağlı PVP-dir, hiqroskopikdir, suda və digər ümumi həlledicilərdə həll olunmur, lakin heç bir jel olmadan sulu həlledicidə sürətlə şişir. Əsas Texniki Parametrlər: Məhsul PVPP (Tək Yollu) PVPP (Yeniləyir) Görünüşü Ağdan ağa qədər, hiqroskopik, sərbəst axan toz Çözünürlük Suda və digər ümumi həlledicilərdə həll olunmur. Süspansiyanın qoxusu Zəif, Tipik Azot 11.0-12.8% 11.0-12.8% Ağır metallar (Pb kimi) maksimum 10ppm. Maksimum 10ppm Maksimum 2 ppm qurğuşun. Maksimum 2 ppm ...