Sink Oksid Bığına bənzər Tetra İğnəsi

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    Sink Oksid Bığına bənzər Tetra İğnəsi

    Tetra-İğnesi Sink Oksid Bığ kimi məşhur bir Çin Universiteti, 'Müəssisə-Universitet Əməkdaşlıq' Layihəsi ilə inkişaf etdirdiyimiz yeni bir məhsul olan yüksək texnologiyalı bir materialdır. çox sənayedə. Super Yüksək Güc: ZnO Whisker kimi Tetra-İğnesi, tək kristal vurtsit quruluşu kimi, yüksək mexaniki gücü və elastik modulu olan ideal kristala aid demək olar ki, heç bir struktur qüsuruna malik deyil.