Vinilpirrolidon / Vinil Asetat

  • Vinylpyrrolidone/Vinyl Acetate

    Vinilpirrolidon / Vinil Asetat

    VP / VA Kopolimerlər müxtəlif vinilpirrolidondan vinil asetata qədər olan və suda, etanolda və izopropanolda ağ toz və ya şəffaf şəffaf həllər şəklində mövcuddur, şüşə, plastiklərə yapışan sərt, parlaq, çevik, su ilə çıxarıla bilən, oksigen keçirən filmlər meydana gətirir. və metallar, bu xüsusiyyətlər, monomer tərkibi ilə hidrofilliyini idarə etmək qabiliyyəti ilə birlikdə, geniş sənaye tətbiqinə səbəb olur. Əsas Texniki Parametrlər: Məhsul PVP / VA 64 Pudra PV ...