VP/VA kopolimerləri

  • VP/VA Copolymers

    VP/VA kopolimerləri

    VP/VA Kopolimerləri şüşə, plastik və metallara yapışan şəffaf, çevik, oksigen keçirici filmlər istehsal edir. Vinilpirolidon/Vinil asetat (VP/VA) qatranları, fərqli nisbətlərdə monomerlərin sərbəst radikal polimerizasiyası nəticəsində əmələ gələn xətti, təsadüfi kopolimerlərdir. VP/VA kopolimerləri, filmin elastikliyi, yaxşı yapışması, parıltısı, suya davamlılığı və sərtliyi səbəbindən film qurucuları kimi geniş istifadə olunur. Bu xüsusiyyətlər PVP/VA kopolimerlərini müxtəlif sənaye, şəxsi qulluq və əczaçılıq məhsulları üçün uyğun hala gətirir.