N-Dodecil-2-Pirrolidona

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    N-Dodecil-2-Pirrolidona

    La N-Dedecil-2-pirrolidona actua com a agent humectant, és poc soluble en aigua i soluble en la majoria de dissolvents orgànics. És un tensioactiu no iònic amb poca espuma amb un HLB de 3 i sense concentració de micel·la crítica. -La pirrolidona presenta una major eficiència en la reducció estàtica de la tensió superficial, interactua amb tensioactius aniónics, formant micel·les mixtes, cosa que millora considerablement la seva solubilitat, donant com a resultat una reducció sinèrgica de la tensió superficial i un augment de la humectació. Clau tècnica ...