Poliquaterni-11 50%

  • Polyquaternium-11 50%

    Poliquaterni-11 50%

    Polyquaternium-11 50% és el nostre nou tipus de Polyquaternium-11, és la sal polimèrica d’amoni quaternari formada per la reacció del dietil sulfat i un copolímer de vinil pirrolidona i dimetil aminoetilmetacrilat. Es troba en la classe química coneguda com a compostos d’amoni quaternari (generalment anomenat “Quat”). Polyquaternium-11 50% és de pes molecular inferior en comparació amb Polyquaternium 20%, Miscible amb aigua i etanol, Olor lleugerament característic. Polyquaternium-11 50% ...