Poliquaterni-11

  • Polyquaternium-11

    Poliquaterni-11

    Polyquaternium-11 és la sal polimèrica d’amoni quaternari formada per la reacció del dietil sulfat i un copolímer de vinil pirrolidona i dimetil aminoetilmetacrilat. És de la classe química coneguda com a compostos d’amoni quaternari (generalment anomenat “Quat”). El poliquaterni-11 és una solució aquosa d’alta viscositat, miscible amb aigua i etanol, olor lleugerament característica. El poliquaterni-11 és un núvol, palla antic agent de pel·lícula de color i antiestàtic. Actua com a c ...