Poliquaterni-28

  • Polyquaternium-28

    Poliquaterni-28

    Propietats: Polyquaternium-28 és una sal d’amoni quaternari polimèric que consisteix en monòmers de vinilpirrolidona i dimetilaminopropil metacrilamida. Actua com a agent formador i condicionador de pel·lícules, forma una pel·lícula clara, flexible però sense viscosa, que ofereix lubricitat i bona estabilitat d’hidròlisi sota baixa o alta. Valor PH, presenta una compatibilitat superior amb la majoria de tensioactius no iònics i amfotèrics. Pot millorar el condicionament i les propietats d’estil del cabell amb poca acumulació.