PVPP

  • PVPP

    PVPP

    El PVPP és un PVP reticulat, és higroscòpic, insoluble en aigua i en tots els altres dissolvents comuns, però s’infla ràpidament en solutbició aquosa sense que hi hagi gel. Paràmetres tècnics clau: PVPP del producte (unidireccional) PVPP (regenerat) Aspecte Pols de color blanc a blanc trencat, higroscòpic, de lliure circulació Solubilitat Insoluble en aigua i altres dissolvents comuns. Olor de la suspensió Tènue, nitrogen típic 11,0-12,8% 11,0-12,8% Metalls pesants (com a Pb) 10 ppm màx. 10 ppm màx. Plom 2 ppm màx. 2 ppm com a màxim ...