Keratin Hydrolyzed

  • Hydrolyzed Keratin

    Keratin Hydrolyzed

    Ffynhonnell naturiol hydrolyzed Keratin100% (plu), hydoddedd rhagorol, sefydlogrwydd uchel, yn rhydd o gadwolion.Keratin yn cyfeirio at deulu o broteinau strwythurol ffibrog. Keratin yw'r deunydd strwythurol allweddol sy'n ffurfio haen allanol croen dynol. Dyma hefyd gydran strwythurol allweddol gwallt ac ewinedd. Mae monomerau Keratin yn ymgynnull yn fwndeli i ffurfio ffilamentau canolradd, sy'n galed ac yn anhydawdd ac yn ffurfio meinweoedd digymell cryf a geir mewn ymlusgiaid, adar, amffibiaid a mamaliaid. Mae'r ...