Lactos Rhidyllog

  • Sieved Lactose

    Lactos Rhidyllog

    Mae'n bowdwr gwyn, di-flas, crisialog gyda hylifedd da. Gellir rhannu'r Lactos gronynnau bras a gynhyrchir trwy'r broses grisialu i lawer o fanylebau gyda dosbarthiad maint cul ar ôl rhidyllu (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). Mae lactos rhidyllog yn cynnwys grisial sengl ac ychydig o gacennau crisialau. Gellir defnyddio cynhyrchion o wahanol fanylebau ar gyfer gwahanol achlysuron. Nid yw'r gronynniad gwlyb yn broses angenrheidiol ar gyfer llenwi capsiwl oherwydd camymddwyn da, ffliw ...