Copolymer VP / DMAEMA

  • VP/DMAEMA Copolymer

    Copolymer VP / DMAEMA

    Mae Copolymer VP / DMAEMA (Copolymer VP / Dimethylaminoethylmethacrylate) yn doddiant bras 20% a gellir ei lunio â charbomer yn geliau clir. Mae'n darparu cadw cyrl lleithder uchel, tac isel a sylwedd ysgafn i'r gwallt. Ar ben hynny, mae'n cynorthwyo cribo gwlyb a sych ac yn rhoi llyfnder, sglein, corff a naws sidanaidd i'r gwallt. Mae'n rhoi naws llyfn a chyflyredig i'r croen hefyd ac yn ffurfio matrics polyelectrolyte y gellir ei chwistrellu pan gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â newidyddion rheoleg.CP ...