2-πυρρολιδόνη

  • 2-Pyrrolidone

    2-πυρρολιδόνη

    Το 2-Pyrrolidone είναι άχρωμο έως κιτρινωπό, διαυγές υγρό (πάνω από 25 ℃), είναι διαλυτό στο νερό ή οργανικούς διαλύτες με χημική σταθερότητα και χαρακτήρα μη διαβρωτικό. σημείο τήξης στα 24,6 ℃, σημείο βρασμού στα 245 ℃, σημείο ανάφλεξης στα 129,4 ℃. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Εμφάνιση @ 25 ℃ Διαυγές έως άχρωμο υγρό Καθαρότητα 99,0% ελάχ. Υγρασία 0,1% μέγ. Gamma Butyrolactone 0,1% μέγ. 1,4-βουτανοδιόλη 0,1% μέγ. Χρώμα (APHA) 25 μέγ. Εφαρμογή ...