Carbomer 940

  • Carbomer 940

    Carbomer 940

    Το Carbomer 940 είναι ένα διασυνδεδεμένο πολυακρυλικό πολυμερές. Είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τροποποιητής ρεολογίας ικανός να παρέχει υψηλό ιξώδες και σχηματίζει αφρώδες καθαρό νερό ή υδροαλκοολικά τζελ και κρέμες. Οι ιδιότητες του πολυμερούς Carbomer 940 βραχείας ροής (χωρίς σταγόνες) είναι ιδανικές για εφαρμογές όπως διαφανή τζελ, υδροαλκοολικά τζελ, κρέμες. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Εμφάνιση Λευκή σκόνη, αφράτη οσμή Ελαφρώς οξικό ιξώδες 0,2% εξουδετερωμένο διάλυμα 20.000~35.000 0.5% εξουδετερωμένο διάλυμα 4...