Συνένζυμο Q10

  • Coenzyme Q10

    Συνένζυμο Q10

    Το συνένζυμο Q10 εμπλέκεται ως συστατικό των μιτοχονδρίων στην παραγωγή ενέργειας των κυττάρων. Έχει επίσης αντιοξειδωτική δράση, τόσο ευρέως χρησιμοποιούμενη στη φυσιολογία, τη φαρμακευτική, τα καλλυντικά και την προστασία της υγείας. Είναι κίτρινη ή ανοιχτοκίτρινη κρυσταλλική σκόνη, άοσμη, άγευστη, εύκολα διαλυτή σε χλωροφόρμιο, βενζόλιο και τετραχλωράνθρακα. διαλυτό σε ακετόνη, αιθέρα, πετρελαϊκό αιθέρα. ελαφρώς διαλυτό σε αιθανόλη. αδιάλυτο σε νερό ή μεθανόλη. Θα αποσυντεθεί σε κόκκινες ουσίες στο φως, σταθερό...