Κοποβιδόνη

  • Copovidone

    Κοποβιδόνη

    Κοποβιδόνη με μερίδα 60/40 Ν-βινυλοπυρρολιδόνης σε οξικό βινύλιο, διαλυτή στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες. Αυτό που υπάρχει σε σκόνη, η Κοποβιδόνη σχηματίζει σκληρές, αφαιρούμενες από το νερό και στιλπνές μεμβράνες, έχει εξαιρετική συμβατότητα με πολλούς πλαστικοποιητές και τροποποιητές. Καλή διαλυτότητα σε νερό, αλκοόλ και άλλους οργανικούς διαλύτες. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Εμφάνιση Λευκή ή κιτρινωπή-λευκή σκόνη ή νιφάδες, υγροσκοπικό ιξώδες (Express as K Value) 25.20 ~ 30.24 Διαλυτότητα Ευδιάλυτο στο νερό, σε αλκοόλη και ...