Kojic Acid

  • Kojic Acid

    Kojic Acid

    Το Kojic Acid είναι γνωστό ως 5- υδροξυλ-2- υδροξυμεθυλ-1 και 4- πιρανόνη. Είναι μια ασθενής όξινη οργανική ένωση που παρασκευάζεται με ζύμωση μικροοργανισμών. Το λεπτό τραμπερικό οξύ είναι μια λευκή ή κιτρινωπή βελόνα σαν κρύσταλλο. εύκολα διαλυτό σε νερό, αλκοόλη και ακετόνη, ελαφρώς διαλυτό σε αιθέρα, οξικό αιθυλεστέρα, χλωροφόρμιο και πυριδίνη, αδιάλυτο στο βενζόλιο. ο μοριακός τύπος του είναι C6H6O4, Μοριακό βάρος 142.1, Σημείο τήξεως 153 ~ 156 ℃. Βασικές τεχνικές παράμετροι Εμφάνιση Λευκό ή υπόλευκο λευκό κρύσταλλο Ως ...