Ν-δωδεκυλ-2-πυρρολιδόνη

  • N-Dodecyl-2-Pyrrolidone

    Ν-δωδεκυλ-2-πυρρολιδόνη

    Το N-Dedecyl-2-Pyrrolidone δρα ως διαβρέκτης, είναι διαλυτό στο νερό και διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες. Είναι ένα χαμηλού αφρού, μη ιονικό επιφανειοδραστικό με HLB 3 και δεν έχει κρίσιμη συγκέντρωση μικκυλίων. -Η πυρρολιδόνη παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη στατική μείωση της επιφανειακής τάσης, αλληλεπιδρά με ανιονικά επιφανειοδραστικά, σχηματίζοντας μικτά μικκύλια, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη διαλυτότητά του, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνεργικής επιφανειακής τάσης και την ενίσχυση της διαβροχής. Βασικό τεχνικό ...