Ν-Μεθυλ-2-Πυρρολιδόνη

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    Ν-Μεθυλ-2-Πυρρολιδόνη

    Η Ν-Μεθυλ-2-Πυρρολιδόνη είναι μια οργανική ένωση που αποτελείται από μια 5-μελή λακτάμη. Είναι ένα άχρωμο υγρό, αν και τα ακάθαρτα δείγματα μπορεί να φαίνονται κίτρινα. Είναι αναμίξιμο με το νερό και με τους πιο συνηθισμένους οργανικούς διαλύτες. Ανήκει επίσης στην κατηγορία των διπολικών απρωτικών διαλυτών όπως το διμεθυλοφορμαμίδιο και το διμεθυλοσουλφοξείδιο. Χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες πετροχημικών και πλαστικών ως διαλύτης, εκμεταλλευόμενος τη μη πτητικότητας και την ικανότητά του να διαλύει διάφορα υλικά Βασικές τεχνικές παράμετροι: Οπ...