Ν-μεθυλ-2-πυρρολιδόνη

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    Ν-μεθυλ-2-πυρρολιδόνη

    Η Ν-μεθυλ-2-πυρρολιδόνη είναι μια οργανική ένωση που αποτελείται από μια 5-μελή λακτάμη. Είναι ένα άχρωμο υγρό, αν και τα ακάθαρτα δείγματα μπορεί να φαίνονται κίτρινα. Είναι αναμίξιμο με νερό και με τους περισσότερους κοινούς οργανικούς διαλύτες. Ανήκει επίσης στην κατηγορία των διπολικών απρωτικών διαλυτών όπως το διμεθυλοφορμαμίδιο και το διμεθυλοσουλφοξείδιο. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πετροχημικών και πλαστικών ως διαλύτης, εκμεταλλευόμενη τη μη πτητικότητα και την ικανότητά του να διαλύει διαφορετικά υλικά Βασικές τεχνικές παράμετροι: Appea ...