Ν-οκτυλο-2-πυρρολιδόνη

  • N-Octyl-2-Pyrrolidone

    Ν-οκτυλο-2-πυρρολιδόνη

    N-Octyl-2-Pyrrolidone, N-Octyl-Pyrrolidone, 1-Octyl-2-Pyrrolidone, NOP, είναι άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο διαφανές διαυγές υγρό με ελαφρά οσμή, Είναι πολύ ενεργό, ασφαλές και αβλαβές. Έχει υψηλό βρασμό σημείο, υψηλό σημείο ανάφλεξης και πολύ χαμηλή πίεση ατμών, πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, αλλά είναι διαλυτό σε ποικιλία οργανικών διαλυτών και μειώνει την επιφανειακή καταπόνηση. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Εμφάνιση Διαυγές, άχρωμο υγρό Καθαρότητα 99,0% ελάχ. Μέγιστο 0,1% νερό Υ-βουτυρολακτόνη 0,2% μέγ. Αμίνες ...