Συμπολυμερές πολυ(μεθυλβινυλαιθερομηλεϊνικού οξέος) μισών εστέρων

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Acid) Half Esters Copolymer

    Συμπολυμερές πολυ(μεθυλβινυλαιθέρα/μηλεϊνικό οξύ) ημιεστέρες

    Και οι δύο τύποι είναι τα συμπολυμερή του μονοαλκυλεστέρα πολυ (μεθυλ βινυλαιθέρας/μηλεϊνικό οξύ), τα προϊόντα σχηματίζουν σκληρές, διαυγείς γυαλιστερές μεμβράνες. Οι μεμβράνες παρουσιάζουν πρόσφυση χωρίς κόλληση, έχουν εξαιρετική ουσία και αντοχή στην υγρασία. Διαλυτό σε αλκοόλες, εστέρες, κετόνες και αιθέρες γλυκόλης και έχει καλή συμβατότητα με προωθητικά αεροζόλ. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Ονομασία προϊόντος YR-ES225 YR-BS425 INCI Αιθυλεστέρες PVM/MA Συμπολυμερούς Βουτυλεστέρας PVM/MA Συμπολυμερούς CAS# 25087-06-3 25119-68-0 ...