Συμπολυμερές πολυ(μεθυλβινυλαιθέρας/Μαλεϊκός ανυδρίτης).

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Anhydride)Copolymer

    Συμπολυμερές πολυ(μεθυλβινυλαιθέρας/Μαλεϊκός ανυδρίτης).

    Αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε THF, Ακετόνη κ.λπ. Η υδρόλυση γίνεται στο νερό υπό κατάλληλες συνθήκες. Για παραγωγή διόξινων προϊόντων και προϊόντων ημιεστέρα. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Τύποι YR-VM/MA AP13 YR-VM/MA AP30 YR-VM/MA AP70 YR-VM/MA AP125 YR-VM/MA AP250 Εμφάνιση Πιο λευκή έως υπόλευκη σκόνη ελεύθερης ροής Ειδικό ιξώδες (1% in 2-βουτανόνη) 0,1~0,5 0,5~1 1,0~1,5 1,5~2,5 2,5~4,0 Μοριακό βάρος 130.000~200.000 200.000~500.000 500.000,00~1,000 ~ 1,000