Πολυμερές πολυ (μεθυλβινυλαιθέρας / μηλεϊνικός ανυδρίτης)

  • Poly(Methylvinylether/Maleic Anhydride)Copolymer

    Πολυμερές πολυ (μεθυλβινυλαιθέρας / μηλεϊνικός ανυδρίτης)

    Αδιάλυτο στο νερό, διαλυτό σε THF, ακετόνη, κ.λπ. Η υδρόλυση συμβαίνει στο νερό υπό κατάλληλη κατάσταση. Για την παραγωγή προϊόντων δι-οξέος και προϊόντων μισού εστέρα. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Τύποι YR-VM / MA AP1 YR-VM / MA AP2 YR-VM / MA AP3 YR-VM / MA AP4 YR-VM / MA AP5 Εμφάνιση Λευκό έως υπόλευκη ελεύθερη ροή σκόνης Ειδικό ιξώδες (1% σε 2-βουτανόνη) 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 1 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 2.5 2.5 ~ 4.0 Μοριακό βάρος 130.000 ~ 200.000 200.000 ~ 500.000 500.000 ~ 1.000,0000 1.000.000 ~ 1.800.000 1.800.000 ~ 2, ...