Polyquaternium-28

  • Polyquaternium-28

    Polyquaternium-28

    Ιδιότητες: Το Polyquaternium-28 είναι ένα πολυμερές άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου που αποτελείται από μονομερή βινυλοπυρρολιδόνης και διμεθυλαμινοπροπυλο μεθακρυλαμιδίου. Λειτουργεί ως καθαριστικό, εύκαμπτο αλλά όχι ιξώδες φιλμ και προσφέρει λιπαντικότητα και καλή σταθερότητα υδρόλυσης σε χαμηλή ή υψηλή Η τιμή PH, παρουσιάζει εξαιρετική συμβατότητα με τα περισσότερα μη ιονικά και αμφοτερικά επιφανειοδραστικά. Μπορεί να βελτιώσει τις ιδιότητες περιποίησης και styling των μαλλιών με λίγη συσσώρευση. Εμφανίζεται ...