Πολυβινυλοπυρρολιδόνη

  • Polyvinylpyrrolidone

    Πολυβινυλοπυρρολιδόνη

    Τα προϊόντα τεχνικής ποιότητας πολυβινυλοπυρρολιδόνης (PVP) υπάρχουν σε μορφή διαλύματος σκόνης και νερού και διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα μοριακού βάρους, διαλύονται εύκολα σε νερό, αλκοόλ και άλλους οργανικούς διαλύτες. Είναι εξαιρετικά υγροσκοπικότητα, εξαιρετική ικανότητα σχηματισμού φιλμ, συγκολλητικότητα και χημική σταθερότητα, καμία τοξικότητα. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Προϊόν PVP K15P PVP K17 PVP K25 PVP K30 PVP K90 PVP K30L PVP K85L PVP K90L Εμφάνιση Λευκή ή υπόλευκη σκόνη Άχρωμο έως ελαφρώς ...