Ποβιδόνη

  • Povidone

    Ποβιδόνη

    Η ποβιδόνη είναι ομοπολυμερές της 1-βινυλο-2-πυρρολιδόνης (πολυβινυλοπυρρολιδόνη), ελεύθερα διαλυτή στο νερό, σε αιθανόλη (96%), σε μεθανόλη και άλλους οργανικούς διαλύτες, πολύ ελαφριά διαλυτή σε ακετόνη. Είναι ένα υγροσκοπικό πολυμερές, που παρέχεται σε λευκό ή κρεμώδες λευκή σκόνη ή νιφάδες, που κυμαίνονται από χαμηλό έως υψηλό ιξώδες & χαμηλό έως υψηλό μοριακό βάρος, το οποίο χαρακτηρίζεται από K Value, με εξαιρετική υγροσκοπία, σχηματισμό φιλμ, κόλλα, χημική σταθερότητα και τοξικολογικούς χαρακτήρες ασφάλειας. Βασικές τεχνικές παράμετροι ...