PVP Iodine

  • PVP Iodine

    PVP Iodine

    PVP Iodine, που ονομάζεται επίσης PVP-I, Povidone Iodine. Υπάρχει ως ελεύθερη ροή, κοκκινοκαφέ σκόνη, μη ερεθιστικό με καλή σταθερότητα, διαλύεται σε νερό και αλκοόλ, αδιάλυτο σε διαιθυλαιθέρα και χλωροφόρμιο. Βιοκτόνο ευρέος φάσματος; Υδατοδιαλυτό, επίσης διαλυτό σε: αιθυλική αλκοόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, γλυκόλες, γλυκερίνη, ακετόνη, πολυαιθυλενογλυκόλη. Σχηματισμός φιλμ; Σταθερό συγκρότημα; Λιγότερο ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Μη εκλεκτική μικροβιοκτόνος δράση; Καμία τάση για δημιουργία βακτηριακής αντοχής. Βασικό Τεχνικό Π...