Σειρά PVP K

  • PVP K Series

    Σειρά PVP K

    Το PVP K είναι ένα υγροσκοπικό πολυμερές, που παρέχεται σε λευκή ή κρεμώδη λευκή σκόνη, από χαμηλό έως υψηλό ιξώδες και χαμηλό έως υψηλό μοριακό βάρος με διαλυτότητα σε υδατικούς και οργανικούς διαλύτες, ο καθένας χαρακτηρίζεται από τιμή K. Το PVP K είναι Διαλυτότητα στο νερό και πολλά άλλα οργανικοί διαλύτες.,Υγροσκοπικότητα,Σχηματιστής μεμβράνης,Κόλλα,Αρχική πρόσφυση,Σχηματισμός συμπλόκου,Σταθεροποίηση,Διαλυτοποίηση,Δυνατότητα διασταυρούμενης σύνδεσης,Βιολογική συμβατότητα και Τοξικολογική ασφάλεια.