Βινυλοπυρρολιδόνη / οξικό βινύλιο

  • Vinylpyrrolidone/Vinyl Acetate

    Βινυλοπυρρολιδόνη / οξικό βινύλιο

    Τα συμπολυμερή VP / VA έχουν διαφορετικές μερίδες βινυλοπυρρολιδόνης σε οξικό βινύλιο και διατίθενται ως λευκή σκόνη ή διαυγή διαφανή διαλύματα σε νερό, αιθανόλη και ισοπροπανόλη. Διαμορφώνει σκληρές, στιλπνές, εύκαμπτες, αφαιρούμενες στο νερό, διαπερατές από οξυγόνο μεμβράνες που προσκολλώνται στο γυαλί, τα πλαστικά και μέταλλα, αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με την ικανότητα ελέγχου της υδροφιλικότητάς τους μέσω της μονομερούς σύνθεσης, οδηγούν σε εκτεταμένη βιομηχανική εφαρμογή του. Βασικές τεχνικές παράμετροι: Προϊόν PVP / VA 64 Powder ...