Συμπολυμερή VP/VA

  • VP/VA Copolymers

    Συμπολυμερή VP/VA

    Τα συμπολυμερή VP/VA παράγουν διαφανή, εύκαμπτα, διαπερατά από οξυγόνο μεμβράνες που προσκολλώνται σε γυαλί, πλαστικά και μέταλλα. Οι ρητίνες βινυλοπυρρολιδόνης/οξικού βινυλίου (VP/VA) είναι γραμμικά, τυχαία συμπολυμερή που παράγονται από τον πολυμερισμό των μονομερών με ελεύθερες ρίζες σε διαφορετικές αναλογίες. Τα συμπολυμερή VP/VA είναι διαθέσιμα ως λευκές σκόνες ή διαυγή διαλύματα σε αιθανόλη και νερό. Τα συμπολυμερή VP/VA χρησιμοποιούνται ευρέως ως διαμορφωτές μεμβράνης λόγω της ευκαμψίας τους, της καλής πρόσφυσης, της στιλπνότητας, της δυνατότητας εκ νέου υγρασίας στο νερό και της σκληρότητάς τους. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τα συμπολυμερή PVP/VA κατάλληλα για μια ποικιλία βιομηχανικών προϊόντων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φαρμακευτικών προϊόντων.