مواد پیشرفته

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    سوزن تترا مانند ویسکر اکسید روی

    Tetra-Needle مانند Zinc Oxide Whisker که مانند ZnO Whisker نیز به عنوان Tetra-Needle نامگذاری شده است. Tetra-Needle مانند Zinc Oxide Whisker یک ماده با تکنولوژی پیشرفته است که محصولی جدید است که ما در آن با دانشگاه معروف چینی ، "پروژه همکاری دانشگاه و دانشگاه" در مناطق مختلف قرار داریم. تترا-سوزن مانند ویسکر اکسید روی دارای خواص عالی برای استفاده است در چند صنعت مقاومت فوق العاده بالا: Tetra-Needle مانند ZnO Whisker به عنوان ساختار تک کریستالی وورتزیت ، تقریباً هیچ نقص ساختاری ندارد ، متعلق به ...