2-pirolidon

  • 2-Pyrrolidone

    2-pirolidon

    2-pirolidon je bezbojna do žućkasta, bistra tekućina (iznad 25 ℃), topljiv je u vodi ili organskim otapalima s kemijskom stabilnošću i svojstvom nekorozivnosti. talište na 24,6 ° C, vrelište na 245 ° C, plamište na 129,4 ° C. Ključni tehnički parametri: Izgled @ 25 ℃ bistra do bezbojna tekućina Čistoća 99,0% min. Vlaga 0,1% maks. Gama butirolakton 0,1% maks. 1,4-butandiol 0,1% maks. Boja (APHA) 25 maks. Aplikacija ...