Gama poliglutaminska kiselina

  • Gamma Polyglutamic Acid

    Gama poliglutaminska kiselina

    Gama Poli-glutaminska kiselina (γ-PGA) prirodni je, višenamjenski i biorazgradivi biopolimer. Proizvodi se fermentacijom Bacillus subtilis uz upotrebu glutaminske kiseline. PGA se sastoji od monomera glutaminske kiseline umreženih između α-amino i γ-karboksilnih skupina. Topiv je u vodi, jestiv je i za ljude nije toksičan te je prihvatljiv za okoliš. Široku primjenu ima na području medicine, hrane, kozmetike i obrade vode. Ključni tehnički parametri: Izgled bijeli ...