Kojić kiselina

  • Kojic Acid

    Kojić kiselina

    Kojić kiselina poznata je pod nazivom 5-hidroksil -2-hidroksimetil -1 i 4-piranon. To je slabi kiseli organski spoj dobiven fermentacijom mikroorganizama. Fina tramperinska kiselina je bijela ili žućkasta igla poput kristala; lako topljiv u vodi, alkoholu i acetonu, slabo topljiv u eteru, etil acetatu, kloroformu i piridinu, netopiv u benzenu; molekulska mu je formula C6H6O4, molekulska masa142,1, talište153 ~ 156 ℃. Ključni tehnički parametri Izgled Bijeli ili bijeli kristal Kao ...