Laktoza monohidrat

  • Lactose Monohydrate

    Laktoza monohidrat

    Laktoza monohidrat je bijeli, bezukusni, kristalni prah. Ima dobru kompresibilnost i miješljivost zbog sitnih čestica i visoke specifične površine. Ovaj proizvod udovoljava zahtjevima USP / EP / BP / JP i CP standarda, koji se široko primjenjuje na vlažnom granulacijom, može zadovoljiti različite potrebe zahvaljujući različitoj raspodjeli veličine čestica (40 Mesh, 60 Mesh, 80 Mesh, 100 Mesh, 120 Mesh, 200 Mesh, 300 Mesh).