N-metil-2-pirolidon

  • N-Methyl-2-Pyrrolidone

    N-metil-2-pirolidon

    N-metil-2-pirolidon je organski spoj koji se sastoji od 5-članog laktama. To je bezbojna tekućina, iako nečisti uzorci mogu izgledati žuto. Može se miješati s vodom i s najčešćim organskim otapalima. Također pripada klasi dipolarnih aprotičnih otapala kao što su dimetilformamid i dimetil sulfoksid. Koristi se u petrokemijskoj i industriji plastike kao otapalo, iskorištavajući njegovu nehlapnost i sposobnost otapanja različitih materijala Ključni tehnički parametri: Izgled ...